VIER SCHINKEN

Axel Geis Fritz Bornstück Lennart Grau Sador Weinsčlucker zagreus galerie koch kunst catering

VIER SCHINKEN

with

Fritz Bornstück
Axel Geis
Lennart Grau
Sador Weinsčlucker

invited by Peter Ungeheuer

29 / 11 / 18 bis 03 / 02 / 19

Sador Weinsčlucker zagreus galerie koch kunst catering
Sador Weinsčlucker

Fritz Bornstück zagreus galerie koch kunst catering
Fritz Bornstück

Lennart Grau zagreus galerie koch kunst catering
Lennart Grau

Axel Geis zagreus galerie koch kunst catering
Axel Geis

We serve the menu VIER TELLER